Budor     Utviklingsplan      Involvering        Logg        Aktører       Kontakt

Utviklingsteam


Budor Grendeutvikling er initert av grunneier Løiten Almenning og gjennomføres i samarbeid Natural State og Einar Jarmund & Co. I tillegg er en rekke lokale aktører med i en omfattende involvering- og medvirkningsprosess.
Løiten Almenning


Budor eies og driftes av grunneier Løiten Almenning, som har vært lidenskapelig opptatt av å ivareta områdets naturlige skjønnhet helt siden 1836. Løiten Almenning er en stor skog- og utmarkseiendom. Historien er lang og spennende fra de første bosettinger, via internasjonale trelasthandleres eierskap og fram til i dag. I 1836 kjøpte bønder i Løten allmenninga tilbake til bygda. Hensikten med tilbakekjøpet var at bygda selv skulle forvalte den store eiendommen som i dag er på 225 00 daa. Den viktigste virksomheten i Løiten Almenning i de 185 åra som har gått siden 1836 har vært skogbruket. Via ulike industrisatsinger som sagbruk og torvindustri har utvikling av hytteområder på Budor blitt den andre hovedpilaren i virksomheten.

Ifølge loven kan ikke en allmenning selges. Utbyggere kommer og utbyggere går, men Løiten Almenning vil alltid være der, og på godt og vondt leve med resultatene av sitt arbeid. Det gjør det ekstra viktig for oss å tenke nytt om hyttekonsepter og bærekraftige løsninger.

loitenalmenning.no


Natural State


Natural State er startet som en ny tilnærming til verdiskapning i 2017, og baserer seg på mer enn 20 års erfaring med idé- og forretningsutvikling. Metoden kombinerer tradisjonell forretningsutvikling med nordisk samfunnsorientert markedskultur og japansk naturorientert markedskultur. I dag består selskapet av et lite, hands-on team av formålsdrevne strateger og endringsledere, med en ekspertise som beveger seg fra drift og økonomi, til stedsutvikling, identitet og merkevare.

Natural State har en praktisk tilnærming til all utvikling og stor fokus på egenart og stedets unike verdier. Budor-teamet består av strategisk leder Einar Kleppe Holthe, prosjektleder Oda Solberg, merkevarestrateg Veronica Mike Solheim og grafisk designer Juraj Kocár.

naturalstate.studioEinar Jarmund & Co


Einar Jarmund & Co AS Arkitekter MNAL er et arkitektkontor etablert i 2019. Firmaet er lokalisert i Oslo, og jobber med et bredt arkitektonisk spekter med oppdrag hovedsakelig i Norge, men også i andre europeiske land. Praksisen er forpliktet til omtenksom detaljering og gjennomtenkt arkitektur. Einar Jarmund og hans team drives av en utrettelig ambisjon om å forstå stedets ånd, både det urbane og det landlige. Kontoret fokuserer på det uavhengige konseptet for hvert enkelt prosjekt, og å unngå generelle stilistiske tilnærminger.

Einar Jarmund & Co har tegnet Fura-hyttene, som viser en ny og omtenksom tilnærming til fritidsstedutviklingen. Sammen med de utvikler vi nå også reguleringsplanen til Budor Grendesentrum.

ejco.noLokale samarbeidspartnere


 • Eventlaget
 • Budor Hytteutleie
 • Nordbygda/Løten Ski
 • Løten o-lag
 • Hedmarksvidda Husky
 • Budor Ski og Snowboard
 • Hamar og Hedemarken Turistforening (HHT)
 • Karset Aktivitetsgård
 • Mattisrud
 • Spreke opplevelser
 • Budor Gjestegård


Ta kontakt dersom du vil lære mer om utviklingen på Budor


Grunneier
Løiten Almenning
loitenalmenning.no
Identitet og strategi
Natural State AS
naturalstate.no
Arkitektene
Einar Jarmund & Co
ejco.no
Destinasjon
Budor
visitbudor.no