Budor     Utviklingsplan      Involvering        Logg        Aktører       Kontakt


Utviklingsplan


Løiten Almenning utvikler Budor med langsiktige perspektiver. Vårt ønske er å skape en bærekraftig destinasjon som ivaretar områdets naturlige verdier. Hytteiere og lokalbefolkningen skal være stolte av Budor, og være et sted hvor folk, dyr og natur trives. Skogen, historien og koblingen til lokalsamfunnet danner derfor grunnlaget for en fremtidig utvikling i Budor.


Budor Grendesentrum


Flere hytteeiere vil gi grunnlag for mer aktivitet og tilbud. Vi ønsker å skape gode møteplasser for hyttefolket og tilreisende, og har startet planen med å etablere et lite og unikt Grendesentrum i Budor. Som en fortsettelse av områdeplanen Budor Sør er vi nå i gang med regulering av en tomt ved siden av Budor Gjestegård hvor vi ønsker å tilby unike sentrumsfunksjoner tilpasset Budors verdier.

︎︎︎ Mer om Budor Grendesentrum

Budor Områdeplan


Prosess


Vi har en todelt prosess, hvor vi har startet arbeidet med detaljregulering av området som er avsatt for sentrum i en reguleringsplan, noe som kan ta flere år. Samtidig jobber vi med konseptutvikling, og hvilke funksjoner og aktiviteter vi skal tilby. Reguleringen vil kanskje ikke være ferdig før 2023, men vi vil etablere nye konsepter og berike aktivitetene allerede i 2022.


Involvering og medvirkning


Vi ønsker at folk som bruker Budor til aktiviteter og friluftsliv skal være fornøyde, samtidig som vi gjør lokalbefolkningen stolte. Høsten 2020 utførte vi en spørreundersøkelse blant de som har hytte og caravanplass på Budor. Det ga oss verdifull informasjon om hva folk ønsker og hvordan vi skal utvikle Budor videre. I år har vi oppfølgingsspørsmål, og ønsker å komme i kontakt med flere som bruker Budor.

Et sted for alle


Budor ønsker å være et sted hvor alle føler seg velkommen og ivaretatt. Her skal man kunne komme som familie, med venner eller nyte naturomgivelsene alene — uansett alder og bakgrunn. Derfor er det viktig for oss å snakke med både unge og voksne som eier hytte eller caravan, leier hytter eller kommer på dagsbesøk.

Samarbeidspartnere


Natural State er vår samarbeidspartner for konseptutvikling og involvering. De har allerede snakket med en rekke personer som har sin arbeidsplass her eller har en annen tilknytning til Budor og nærområdet. Dette er et svært viktig grunnlag for å kunne ta riktige avgjørelser for utviklingen av fremtidens Budor — hvilke funksjoner folk ønsker og trenger, hvordan vi kan ivareta interessene til alle lokale aktører, og hvilke hensyn Løiten Almenning må vekte før vi tar store avgjørelser.

Dersom du har spørsmål om involveringsprosessen kan du kontakte Oda Solberg, prosjektleder i Natural State.Ta kontakt dersom du vil lære mer om utviklingen på Budor


Grunneier
Løiten Almenning
loitenalmenning.no
Identitet og strategi
Natural State AS
naturalstate.no
Arkitektene
Einar Jarmund & Co
ejco.no
Destinasjon
Budor
visitbudor.no