Budor     Utviklingsplan      Involvering        Logg        Aktører       Kontakt

Kontakt


Ta gjerne kontakt med oss i Løiten Almenning eller våre samarbeidspartnere i Natural State dersom du har spørsmål eller ønsker å lære mer om utviklingen på Budor.Løiten Almennning


Johan Ch. Fischer
Utviklingssjef
johan@loitenalmenning.no

Natural State


Oda Solberg
Prosjektleder
oda@naturalstate.noTa kontakt dersom du vil lære mer om utviklingen på Budor


Grunneier
Løiten Almenning
loitenalmenning.no
Identitet og strategi
Natural State AS
naturalstate.no
Arkitektene
Einar Jarmund & Co
ejco.no
Destinasjon
Budor
visitbudor.no