Budor     Utviklingsplan      Involvering        Logg        Aktører       Kontakt


Hva er dine ønsker på Budor? 


Løiten Almenning ønsker å gjøre hytteeiere og lokalbefolkningen stolte av Budor, og vil skape et sted hvor folk, dyr og natur trives. Det er mye som ikke er bestemt enda, og vi ønsker å derfor å høre om dine ønsker og behov for området.

Hvorfor medvirkning


Budor har i dag 1 250 hytter og 135 caravanplasser, og et aktivt næringsliv i grenda og området rundt. God stedsutvikling handler om å ta hensyn til alle lokale interesser — også dine — og sørge for godt samarbeid med alle tilbydere. På denne måten vil vi kunne sørge for at folk og næringslivet ivaretas, og at vi sammen skaper et fremtidig Budor som svarer på faktiske ønsker og behov.Slik kan du påvirke prosessen


Du kan være med å påvirke innholdet, funksjonene og aktivitetene på Budor på flere måter:

Kom og snakk med oss
Ta kontakt med Løiten Almenning eller kom forbi store peisestua ved Budor Gjestegård dagtid under vinterferieukene 8. og 9. Her kan du lære mer om utviklingen og dele dine ønsker og behov. Vi byr på kaffe, te og kjeks!

Delta på spørreundersøkelse
Svar på enkle spørsmål om innhold, funksjon og aktiviteter her. Vi ønsker svar fra alle.

Gi innspill til reguleringsplanen
Planprosessen for reguleringsplanen for Budor Grendesentrum startet 28. oktober 2021. Denne planen kan du som privatperson påvirke på vanlig måte gjennom å komme med merknader i planprosessen.

Et sted for alle


Budor ønsker å være et sted hvor alle føler seg velkommen og ivaretatt. Her skal man kunne komme som familie, med venner eller nyte naturomgivelsene alene — uansett alder og bakgrunn. Derfor er det viktig for oss å snakke med både unge og voksne som eier hytte eller caravan, leier hytter eller kommer på dagsbesøk.

Samarbeidspartnere


Natural State er vår samarbeidspartner for konseptutvikling og involvering. De har allerede snakket med en rekke personer som har sin arbeidsplass her eller har en annen tilknytning til Budor og nærområdet. Dette er et svært viktig grunnlag for å kunne ta riktige avgjørelser for utviklingen av fremtidens Budor — hvilke funksjoner folk ønsker og trenger, hvordan vi kan ivareta interessene til alle lokale aktører, og hvilke hensyn Løiten Almenning må vekte før vi tar store avgjørelser.

Dersom du har spørsmål om involveringsprosessen kan du kontakte Oda Solberg, prosjektleder i Natural StateTa kontakt dersom du vil lære mer om utviklingen på Budor


Grunneier
Løiten Almenning
loitenalmenning.no
Identitet og strategi
Natural State AS
naturalstate.no
Arkitektene
Einar Jarmund & Co
ejco.no
Destinasjon
Budor
visitbudor.no