Budor     Utviklingsplan      Involvering        Logg        Aktører       Kontakt

Budor Grendesentrum


Flere hytteeiere vil gi grunnlag for mer aktivitet og tilbud. Vi i Løiten Almenning ønsker å skape gode møteplasser for hyttefolket og tilreisende, og har startet planen med å etablere et lite og unikt Grendesentrum i Budor. Vi er i gang med regulering av en tomt ved siden av Budor Gjestegård hvor vi ønsker å tilby unike sentrumsfunksjoner tilpasset Budors verdier.

Dette kan for eksempel være nærbutikk, bakeri, pizza fra steinovn, håndverksbu — eller noe helt annet. Vårt fokus er lokalt og kvalitetsrikt. Mye er ikke avgjort enda, og vi ønsker derfor å høre mer om hva du kunne tenke deg av aktivitet og tilbud i et slikt sentrum?

Hva ønsker du av innhold i Budor Grendesentrum?


︎︎︎ Svar på undersøkelsen her
Skisse av mulig løsning, tegnet av Einar Jarmund & Co


Illustrasjonsbilder via Unsplash

Hvem jobber med Budor Grendesentrum?


Løiten Almenning er initiativtaker for utviklingen og har inngått samarbeid med aktører som har stor fokus på bærekraft, langsiktighet og skånsom utvikling.

Natural State hjelper oss med overordnet stedsidentitet, funksjoner og innhold, involvering og medvirkning, samt formidling. Arkitektene Einar Jarmund & Co tegner og regulerer den nye sentrumsplanen for Budor. Det er fortsatt mye igjen av arbeidet, men foreløpig er bebyggelsen sentrert rundt et lite handelssentrum med trebygninger inspirert av tradisjonell, norsk byggeskikk.


Reguleringsplanen


Planprosessen for reguleringsplanen for Budor sentrum startet 28. oktober i 2021. Denne planen kan du som privatperson påvirke på vanlig måte, gjennom å komme med merknader i planprosessen. Neste gang du kan spille inn merknader, er når planforslaget legges ut på høring etter 1. gangs behandling.Ta kontakt dersom du vil lære mer om utviklingen på Budor


Grunneier
Løiten Almenning
loitenalmenning.no
Identitet og strategi
Natural State AS
naturalstate.no
Arkitektene
Einar Jarmund & Co
ejco.no
Destinasjon
Budor
visitbudor.no