Budor     Utviklingsplan      Involvering        Logg        Aktører       Kontakt

Budor Gjestegård


Vi har gjort en tilstandsrapport av Budor Gjestegård. Gjestegården har dessverre et stort vedlikeholdsetterslep og er ikke i god stand. Da dette er en viktig møteplass for hytteeiere og tilreisende, ønsker Løiten Almenning å oppgradere bygget og skape et sted hvor alle ønsker å samles for god mat, overnatting, selskap eller andre arrangementer. 

Det er usikkert hva og hvor mye av bebyggelsen som kan beholdes og hva som må rives. Vi ønsker å ivareta de sterkeste identitetsskapende elementene og de opprinnelige delene så godt det lar seg gjøre.
Ta kontakt dersom du vil lære mer om utviklingen på Budor


Grunneier
Løiten Almenning
loitenalmenning.no
Identitet og strategi
Natural State AS
naturalstate.no
Arkitektene
Einar Jarmund & Co
ejco.no
Destinasjon
Budor
visitbudor.no