Budor     Utviklingsplan      Involvering        Logg        Aktører       Kontakt

Lokalt samarbeid


Vinteren 2021/2022 har vi gjennomført en involveringsprosess med de mest sentrale aktørene som har interesser i Budor. En involveringsprosess er et tidkrevende arbeid, men det er viktig for å kunne ta riktig avgjørelser. For det første er det viktig at det er en nøytral aktør som tar disse samtalene, da man ofte får mer ærlige svar. Allmenningen har derfor fått Natural State til å hjelpe oss med dette arbeidet.

I samtalene presenterer vi arbeidet som er gjort til nå, og skiller tydelig mellom det som er bestemt og det som vi enda ikke har avgjort. En involveringsprosess bidrar til å gi informasjon til de viktigste aktørene, og er en mulighet for å komme med innspill, ideer, ønsker og tanker, og skape engasjement for stedet. I tillegg er slike personlige samtaler med på å avdekke mulige interessekonflikter, og er et viktig underlag for beslutningene som allmenningen skal fatte, også de beslutningene som ikke alle er enige om.
Frem til nå (Februar, 2022) har vi snakket med:

 • Ansatte i Løiten Almenning
 • Spreke opplevelser
 • Eventlaget
 • Reiselivssjef Hamarregionen
 • Hedmarksvidda Husky
 • Karset Aktivitetsgård
 • Daglig leder - Budor Gjestegård
 • Mattisrud
 • Budor Hytteutleie
 • Løten Røde Kors
 • Hamar og Hedemarken Turistforening (HHT)
 • HHT, Barnas turlag
 • Budor Ski og Snowboard
 • Løtenfjellet Hytteeierforening
 • Nordbygda/Løten Ski (alpint gruppen)
 • Ordfører Løten kommune

Ta kontakt dersom du vil lære mer om utviklingen på Budor


Grunneier
Løiten Almenning
loitenalmenning.no
Identitet og strategi
Natural State AS
naturalstate.no
Arkitektene
Einar Jarmund & Co
ejco.no
Destinasjon
Budor
visitbudor.no