Budor     Utviklingsplan      Involvering        Logg        Aktører       Kontakt

Plan om flere hytter


Områdereguleringen for nye hyttegrender på Budor ble vedtatt i 2020. Det er regulert 650 hytter på 27 felt. Reguleringsplanen har blitt laget av landskapsarkitekt Arkitektbua Trysil, som har gjort nøye vurderinger av terreng og vegetasjon, for mest skånsom plassering av veier og infrastruktur. Mellom feltene er det bevart brede belter av skog, i de mest frodige landskapet mellom hyttefeltene.

Det er foreløpig lagt ut fem felter for salg med plass til 132 hytter. Dette er både selvbyggertomter, og felter hvor man knytter seg til en hytteleverandør som bygger ut hytten for deg.

Utbyggingen av flere felter skal skje gradvis, over tid. Løiten Almenning vurderer å ha en sterkere styring av de neste feltene som blir lagt ut, og skal i første omgang lage visningshytter for det nye hyttekonseptet Fura.

︎︎︎ Mer om hyttedrømmen på Budor
Illustrasjon av Fura, tegnet av Einar Jarmund & Co
Ta kontakt dersom du vil lære mer om utviklingen på Budor


Grunneier
Løiten Almenning
loitenalmenning.no
Identitet og strategi
Natural State AS
naturalstate.no
Arkitektene
Einar Jarmund & Co
ejco.no
Destinasjon
Budor
visitbudor.no