Budor     Utviklingsplan      Involvering        Logg        Aktører       Kontakt

Utviklingen så langt


Høsten 2020 utførte Løiten Almenning en undersøkelse blant hytteeiere og leietakere av caravanplass. Hytteundersøkelsen har gitt oss verdifull informasjon om ønsker og behov. Vi har allerede satt i gang flere endringer og aktiviteter basert på denne undersøkelsen.

Påbegynt aktivitet


Allmenningen har etter innspill fra hytteeierne blant annet bygget et anlegg for sykkel og gått til innkjøp av en ny løypemaskin som øker kapasiteten. Vi har også bygget tre nye gapahuker i samarbeid med Hamar og Hedemarken Turistforening. Allmenningen har også jobbet med nettsiden til Visit Budor og laget digitale kart med forslag til turer sommer- og vinterstid. I tillegg har vi satt i gang samarbeid med firmaer som skal lage arrangementer, og aktører som skal legge ut turforslag.

Utviklingen fremover


Vi har begynt arbeidet med mer aktivisering av Budor, hele året og har knyttet til oss flere nye samarbeidspartnere. Allmenningen har nylig signert avtale med Eventlaget på Hamar om aktivisering av Budor. En oppdatert aktivitetskalender er lagt ut på Visit Budor sin nettside. Det er også laget avtale med Spreke opplevelser om å vise frem turforslag i sosiale medier og nettside. Dette kan bidra til å spre trafikken i løypenettet vinterstid. Vi har fått inn flere aktører, blant annet har Hedmarksvidda Husky drevet kanoutleie i sommer og Løten O-lag har laget utvidet stolpejakt i Budorområdet/Løtenfjellet på ski vinterstid og på tur/sykkel sommerstid.


Ta kontakt dersom du vil lære mer om utviklingen på Budor


Grunneier
Løiten Almenning
loitenalmenning.no
Identitet og strategi
Natural State AS
naturalstate.no
Arkitektene
Einar Jarmund & Co
ejco.no
Destinasjon
Budor
visitbudor.no